29 C
Ankara
Pazar, Haziran 20, 2021

Manset

EGM FETÖ Emniyet Mahrem Yapılanması Mukayese Raporu’na ilişkin İnceleme Raporu

EGM FETÖ Emniyet Mahrem Yapılanması Mukayese Raporu’na ilişkin İnceleme Raporu tarafımızca hazırlanmış olup, yargılamalarda faydalı olması dileği ile.

Verilerin elde edilişine ilişkin sunulacak teknik rapor

Export raporunun açıklaması. CMK 134'e göre verinin elde ediliş şekline ilişkin sunulacak teknik analiz raporu.

Gizli Tanık Garson (K) Teslim Ettiği Dijital Materyallerdeki Kod Anlamlandırmaları

Gizli tanık verileri hususunda yapılan tüm değerlendirmeler mağduriyetlere yol açmaktadır. Bu bakımdan kodlamaların anlamlandırmaları, yapılan hatalar ve eksik değerlendirmeler üzerinde durularak iş bu rapor...

Garson (k) Gizli Tanığın Teslim Etmiş Olduğu SD Kart Verilerinin Elde Ediliş Şekli ve POLNET

Aşağıda ayrıntıları ile belirtmiş olduğumuz rapordaki tüm bilgi ve belgeler tamamı ile resmi olup, yargı makamlarına intikal eden verilerdir. Veri İnceleme Raporlarının ( fişleme...

Gizli Tanık Garson (K)’dan Elde Edilen SD Kart Teknik Raporlarının Analizi

Aşağıda belirtilen teknik rapor analizi dosyamıza intikal eden siber raporunun çözümü olup rapor kapsamındaki teknik analizlerin veri inceleme raporları kapsamında tüm dosyalara faydalı olması...

Garson (K) Gizli Tanığın İfadelerine İlişkin Tüm Çelişkiler

Aşağıda PDF dosyasında belirtmiş olduğumuz ifadeler tarafımızca analiz edilmiş olup, tüm çelişkileri ile ortaya konulmuştur. Bahse konu ifadelerin SD kart ile ilgili tüm yargılamalara...

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME VEYA YAYMA SUÇU

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, kişinin hayatının gizli alanında kalması gereken ve herkes tarafından bilinmeyen bu verilerin hukuka aykırı bir...

OHAL Komisyonunun Başvuruları İnceleme Evresi Nasıldır?

Doldurulan başvuru formunun ve belgelerin teslim edilmesinin ardından ilk olarak komisyon, ön inceleme aşamasını başlatacaktır. Bu aşamada başvurular, aranan şartlara uygunluk açısından ön incelemeye...

Yurtdışında Bulunan Kişiler Nasıl Başvuru Yapmalıdır?

Kişi yurtdışında bulunuyorsa nasıl başvuru yapacak ? KHK’da ve Usul ve Esaslarda bu hususla ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bahsedilen metinlerde başvuruların valilikler ve ilgili...

OHAL Komisyonuna Başvuru Usulü Nasıldır?

Başvuru ŞAHSEN, KANUNİ TEMSİLCİ veya VEKİL aracılığıyla yapılabilir. Komisyon, incelemelerini dosya üzerinden yapacaktır, duruşma ve benzeri usulleri uygulamayacaktır. Bu nedenle vekil ile temsil edilme...

DİĞER İÇERİKLER