19.6 C
Ankara
Çarşamba, Haziran 16, 2021

OHAL İşlemleri

Garson (K) Gizli Tanığın İfadelerine İlişkin Tüm Çelişkiler

Aşağıda PDF dosyasında belirtmiş olduğumuz ifadeler tarafımızca analiz edilmiş olup, tüm çelişkileri ile ortaya konulmuştur. Bahse konu ifadelerin SD kart ile ilgili tüm yargılamalara...

701 Sayılı Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararname İşlemine Karşı Başvuru Süresine İlişkin Duyuru

Bilindiği Üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar 12 Temmuz 2017 Tarihli ve 30122 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup,...

9103 Emniyet Personelinin Dilekçe İçeriklerine İlişkin Duyuru

Daha önceki yazılarımızda Olağan Üstü Hal Kapsamında ihraç işlemlerine dahil yapılacak usul ve esaslara değinmiştik. Ancak düzenlenecek başvuru dilekçelerinde özellikle 26 Nisan tarihinde açığa...

OHAL Komisyonunun Başvuruları İnceleme Evresi Nasıldır?

Doldurulan başvuru formunun ve belgelerin teslim edilmesinin ardından ilk olarak komisyon, ön inceleme aşamasını başlatacaktır. Bu aşamada başvurular, aranan şartlara uygunluk açısından ön incelemeye...

OHAL Komisyonunda İzlenen Yargısal Süreç Nedir?

OHAL Komisyonu nasıl karar verir ? Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna (Komisyon) başvuran kişileri nasıl bir hukuksal evrenin beklediği ile ilgili olarak kısaca bilgi vermek...

OHAL Komisyonuna Posta Yoluyla Başvuruda İşleme Alınmayanlar

OHAL KOMİSYONUNA POSTA YOLUYLA BAŞVURDUĞU İÇİN BAŞVURUSU İŞLEME ALINMAYANLAR NE YAPMALIDIR? OHAL Komisyonuna iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla başvurmak zorunda kalan OHAL başvurucuları mevcuttur. Ancak...

Yurtdışında Bulunan Kişiler Nasıl Başvuru Yapmalıdır?

Kişi yurtdışında bulunuyorsa nasıl başvuru yapacak ? KHK’da ve Usul ve Esaslarda bu hususla ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bahsedilen metinlerde başvuruların valilikler ve ilgili...

Başvuru Hakkına Sahip Kişinin Ölmesi Durumunda Ne Yapılabilir ?

Komisyona başvuracak olan kişi, başvuru süresi başlamadan önce ölmüş ise, kanuni mirasçılardan biri veraset belgesi ibraz etmek kaydıyla başvuru süresinin başladığı tarihten itibaren 60...

Tutuklu Bulunanlar ve Hükümlülerin Başvuru Usulü Nedir?

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki tutuklu bulunanlar ve hükümlüler, kurum müdürlüğü vasıtasıyla şahsen başvuru yapabilecekleri gibi kanuni temsilcileri veya vekilleri aracılığıyla da başvuru yapabilirler....

OHAL Komisyonuna Başvuru Usulü Nasıldır?

Başvuru ŞAHSEN, KANUNİ TEMSİLCİ veya VEKİL aracılığıyla yapılabilir. Komisyon, incelemelerini dosya üzerinden yapacaktır, duruşma ve benzeri usulleri uygulamayacaktır. Bu nedenle vekil ile temsil edilme...

DİĞER İÇERİKLER